Loede Pin 2024


In ’t naojaor vaan 2009 is bij de Keemeleers ’t idee oontstande um eder jaor ‘ne persoen of organisatie te iere mèt de “Loede Pin”. De bekinde “Pin” vaan de Keemeleers, meh daan oetvergroet en in loed gegote en denao op e sjoen breet vasgemaak. Iemes dee ziech in eus ouge op welke meneer daan ouch verdeenstelek heet gemaak veur Mestreech in ‘t algemein en veur Wiek in ’t biezunder kin daoveur in aonmèrking koume. En zoe gebäörde ’t dat in 2010 door Vors Jack 60ste de ierste Loede Pin woort oetgereik aon Paul Rinkens, op dat momint veurzitter vaan MVV en eigeneer van Town House Hotel in Wiek. Veureg jaor, in 2023, woort de Loede Pin oetgereik aon Brouwerij Bosch.

En dit jaor is die ier gevalle aon ein vaan de groetste cultureel gezèlsjappe die Mestreech in häör historie oets heet gehad, ’t Mestreechs Volleks Tejater. Al vaan 1982, mie es veerteg jaor geleie, bringk ’t Mestreechs Volleks Tejater, kemediestökke, klöchte, kemikke opera’s en musicals veur, vaan en aon ’t volk vaan Mestreech. In 1982 woort ’t gezèlsjap opgeriech door Huub Noten (z.g.). ’t Bleek ’n theaterpassie te zien die heer mèt verve góng vervölle. Mèt Medam de Ginneraol woort d’n trend gezat, mèt oetvoeringe in de Sphinxzaol en ’t Gymnasion, en mèt de Kaptein vaan Köpenick (d’n ierste kier) kraog Mestreech ’t historische Olterdissen-verhaol op ’n nui en hoegwierdege wijs geprizzenteerd, mèt Raymond Willems es iconische Kaptein, en zien Truus Willem.’t Mestreechs publiek sloot dit gouwe theaterkoppel in hun hart. Geer moos ’t mer ‘ns veule, es eure derm doedel-doedelzak geit speule mote de acteurs, technici en rezjisseur Huub riggelmaoteg höbbe gezag es zie vief minute veur aonvaank de zenuwees en bubbelesenes begóste te kriege.

Oonder de bezielende en inspirerende rezjie vaan Huub woorte nog väöl mie stökke op de bühne gebrach en aon de aontalle te hure wèt me tot dit get neet vaanzelfsprekends is. In 1992, bij Rue de la Stock, woort 26 kier gespäöld, dat is mie daog es ’t ganse Vastelaovendssezoen vaan Mestreech-Oos laank is. In 2000 woort bij de Millennium-veurstelling Petatte Polka ’t Theater aon ’t Vriethof 18x oetverkoch. In 2002 lökde dat mèt Lomele Lies zelfs 19x, en bij Slókspek in 2004 waor dat zelfs 20x. D’r woort gespäöld mèt Keersmès en Nuijaor, wat dees productie hiel bezunder maakde. Huub loerde tevreie touw, ederen aovend, en waor cóntent. “Es de lui mer koume loere en hel kinne lache, want lache is ’t sjoenste wat d’r is”, waor zie devies. Alles in hoeze Noten, gelege in ’t hart vaan Wiek, drejde um theater. Mevrouw Noten wèrkde keihel achter de sjerme um de kleiaasj op orde te kriege. Häör waor niks te väöl, zelfs neet es oonverlaote hun brook oongevawwe euver de stool heen kwakde. Zoon Pol wèrkde toen al vol vuur mèt in d’n techniek, en zoon Peter trooj Huub steeds mie in de vootspore. ’t Werk moot jummers weure doorgezat, veur Mestreech, de Mestreechse tradities en veur de lui. ‘Want die lui,’ zoe zag Huub en Peter altied, ‘Die koume gewoen veur ‘nen aovend good geammeseerd te weure en alle elend vaan de ganse week te vergete.’ Peter volgde Huub daan ouch logischerwijs op es rezjisseur vaan dit stök volkscultuur.

De aofgeloupe jaore heet ’t Mestreechs Volleks Tejater musicals op de plaanke gebrach, die ’t amateurniveau mie en mie aon ’t oontstijge zien. De twiede versie vaan Lomele Lies vaan 2018, boe-in de spitsvondege en creatieve tekste vaan hoessjrijver en trouwe vrund vaan ’t gezèlsjap Phil Dumoulin gecombineerd woorte mèt de modern aonpassinge vaan Peter, en de kemikke en artistieke danse vaan choreograaf Arthur Zuravlov, waor e sjoot in de roes. En dat ouch nog ‘ns mèt e live orkès, zoe groet es wie me dat allewijl zelfs bij professionals neet mie zuut en mèt echte decors en echte kostuums, want es me get deit, moot me ’t ouch good doen. In Lewieke! vaan 2022 kraog Oliver! Vaan Charles Dickens e Mestreechs geziech. Mèt kinder, väöl kinder, hiel väöl kinder, riddikuul väöl kinder, want d’r doge d’r zoe’n 120 mèt. “En al dat talent,” zag Peter edere kier es me ’t häöm vroog, “moot de kans kriege. De jäög vaan noe zien jummers de kemediestare vaan d’n touwkóms”. Gruuts waor heer daan ouch op al die 120 kinder, en in ’t bezunder op zien döchterke Belle, die ouch mèt moch doen es ziene Grummel.


In 2024 zal Tsjittie Tsjittie Beng Beng in première goon. De vrouweleke hoofrolspäölster Romy, die ouch al es keend mèt moch doen, geit straole es Deli Cäötsje, mèt aon häör zij tal vaan hoofrolspeulers, e groet ensemble, e jäögensemble, en e kinderensembles. Femilies en gezinne stoon op de bühne, zoe wie dat huurt en zoe wie ’t Mestreechs Volleks Tejater dat al mie es veerteg jaor deit, veur alle leeftije en ederein dee ziech wèl ammesere op of neve de bühne. In hoeze Noten is ’t neet aanders daan veurheen en ederein deit mèt. Peter es producent-rezjisseur, mèt Daisy aon zien zij, die häöm in allerhande zakes oondersteunt. En wee good loert nao Belle, zuut tot zie ouch al laankzaam in Peters vootspore trejt. L’Histoire ce repète et c’est une belle histoire.

En daorum deit ’t däög en zien de Keemeleers zier verhäög um de Loede Pin 2024 oet te reike aon ’t Mestreechs Volleks Tejater. Veur al die sjoen en memorabel mominte die ginneraties lui höbbe mage beleve, en ouch es aonmoedeging um nog veerteg jaor door te goon. Ei dink is zeker, es Peter nao ’n première ’t slotapplaus in oontvang nump, weurt gruuts en content vaanoet d’n ingelebak mètgekeke.