Heilige Mès en Seniorezitting

Aonvaank: 11.00 oor èn 13.33 oor


In de Martinuskèrk in Wiek weurt 's mörges um 11.00 oor de traditioneel Keemeleersmès gevierd. De scepter èn de steek vaan de Vors zalle weure gezegend door de Pastor. De Mès weurt opgeluusterd door de Wieker Famfaar. 

 

Um 13.33 oor begint eus seniorezitting in euzen hooftempel Hotèl de l'Empereur. De Keemeleers zörge daan weer veur 'nen oonvergeteleke middag veur de seniore vaan Mestreech-Oos. 'N käör aon artieste make dee middag hun opwachting.

 

Dit jaor maag geer de seniorezitting bijwoene es geer in 't bezit zeet vaan 'n entreekaart. Geer betaold €5,00 veur 'n kaart en daoveur weurt geer ouch getrakteerd op 'ne Berliner bol en 'n tas koffie.

 

De kaarte zien te verkriege (zoe lang de veurraod strèk) op de volgende meneer.

-  op 9 fibberwarie venaof 12.30 aon d'n ingaank vaan de zaol

- geer kint de kaarte koupe bij Schoenmakerij Heubel in de Rechtstraot

- geer kint de kaarte ouch bestèlle via info@keemeleers.nl of via 't tèllefoonnómmer 043-3253253, de kaarte kinne daan op        

9 fibberwarie venaof 12.30 bij de zaol weure aofgehaold en betaold