De Vors

Vors Peter LXIX is op 't aajd-hospitaol Annadal in Mestreech gebore es zoon vaan journalis/theatermeker Huub Noten en Joé Noten. 't Ierste jaor vaan zien leve heet heer mèt zien awwers in Sjin op Gäöl gewoend. Gelökkig zien ze gaw trök verhuis nao Mestreech, nao de Bourgooonje. Op 13 juni 1975 kaom dao e breurke bij: Pol. Pie en Pouw of wie Huub hun altied neumde The Boys of te Bourgogne (vrij nao de film The Boys of Brazil). 

 

Euze nuie Vors zaot op de kleutersjaol in Wyck. Dao heet heer al gelierd wie me de Vastelaovend moot viere. Heer góng nao de middelbaar sjaol 't Veldeke College, boe heer al mètsjreef, mètwerkde en mètdoog aon mennege theaterproductie. Nao 't behole vaan zie vwo-diploma heet heer rechte gestudeerd aon de Universiteit Mestreech en aon de University of Westminster in Londe, boe heer ziech specialiseerde in 't auteursrecht. In juli 2006 woort heer es ein vaan de wienege oetgekoze um deil te numme aon  The Workshop for  New Producers vaan The Society of London Theatre. Heer kraog lès vaan groet naome in d'n theaterwereld wie Nick Salmon, Andrew Treagus, Michael McCabe en Paul Elliott.

 

Euze Vors en kemedie zien oonlosmakelek mètein verboonde. De leefde veur 't theater heet heer - en dat zal niemes verwoondere - vaan hoes oet mètgekrege. es klein menneke göng heer al mèt nao de rippetities en de veurstèllinge vaan ziene peer en liermeister Huub. Nao 't zien vaan 'n oetvoering vaan Mie fien manzèlke - de Mestreechse versie vaan de musical My fair lady in de Bonbonnière is heer 't zeker: "Dit wèl iech later ouch!" 


Sinds 1984 is Peter verboonde aon 't Mestreechs Volleks Tejater. Heer waor de rechter- (en soms ouch de linker-) hand vaan Huub bij al zien kemediestökker: Vaan Royal Sphinx Reveu tot Rue de la Stock vaan Eine naakse en drijj zoonder humme tot Christus vaan de Noot.

 

Wat begós es 'n 'liermeister-lierling' -relatie woort nao verloup vaan tied 'n geliekwierdege samewèring tösse vaajer en zoon. Vaanaof 1994 produceert euzen Hoeglöstegheid alle veurstèllinge vaan 't Mestreechs Volleks Tejater. Wie Huub in 2006 aofsjeid naom vaan zie gezèlsjap, woort heer daan ouch artistiek leier. Gruuts zèt heer 't levenserk vaan ziene peer wijer.

 

Oondertösse zit heer al mie es 30 jaor in "t 'vak'. Heer wèrkde mèt aon zoe'n hoonderd producties in bekans eder genre, es sjrijver, rezjiseur of producer. Mèt hiel väöl plezeer loert heer trök op eder productie vaan 't Mestreechs Volleks Tejater. 'n Aontal stökker heet evels e bezunder pläötske in zien hart: Iech en die vaan miech waor in 1996 d'n ierste musical dee 't Mestreechs Volleks Tejater späölde. Slókspek - de Mestreechse versie vaan de musicalhit Scrooge woort in 2004 oetgebrach. Heer wis de origineel decors, kostuums en touvertrucs vaan de West End-productie vaan Scrooge nao Mestreech te hole. En daan Mie fien manzèlke (My fair Lady), 't stök boemèt zien leefde veur 't theater begós. Op dit momint wèrk heer aon 'n nui productie, die koumende naojaor in première geit.

 

Mèt zien groete leefde veur musicals en encyclopedische kinnes vaan dit genre, waor heer bezunder gruuts wie heer in 2012 gevraog woort um deil oet te make vaan de jury vaan de Musical Awards. Nog altied is heer verboonde aon de Musical Awards.

 

Heer waor indredacteur vaan de beuk vaan ziene peer: Jao, diech höbs us aon 't hart gelege, Tuinen van Stlite, Sirrek in Mestreech Köpenickiade. Heer waor samestèller vaan 't book Es veer mer demèt kinne lache, dat bij occasie vaan 't tienjaorig bestoon vaan't Volleks Tejater woort oetgegeve. En of dat nog neet genóg is heet euze nuie Vors, same mèt pa Huub, ouch nog mètgesjreve aon e book euver Limburgse revues, operettes en musicals, getiteld Ha! Tsjieng! Boem! . In ziene vrijen tied sjrijf heer aon 'nen thetaterreisgids euver Londe.

 

Londe heet e speciaol pläötske in zien hart, Al venaof d'n ierste kier tot heer es keend de verhaole euver die magische theaterstad hoort, wouw heer dao nao touw. Wie heer in 1996 aon de University of Westminster in Londe moch goon studere, góng 'nen droum in vervölling. Boete 't studere zaot heer bekans ederen aovend in ein vaan de mie 100 theaters die Londe riek is. Heer heet ál gezeen wat mer te zien veel. Londe is zien twiede thoes gewore; heer löp door Londe es-of heer door de Groete Staat in Mestreech löp. Ziene perfessor in 't auteursrech zag ins tege häöm: "You speak Dutch with an English accent". Nog altied geit heer mierdere kere per jaor nao Londe.

 

De leefde veur Londe deilt heer mèt zien alerleefste vrouw Daisy. Zie woort op 12 jannewarie 1975 es ein hèlf vaan 'nen twierling gebore. Daisy wèrkes dokterassistente bij dr. Lautenschutz, Hier Medisch Centrum. Daisy is 'ne vastelaovendsvierder in hart en nere. Op 28 mei 2011 zien zie getrojd, op de buun vaan 't Theater aon 't Vriethof. 't Bèste vaan de wereld kaon toen same: hun döchterke Bele woort twie maonde vaan teveure gebore, op de vriedag veur de Vastelaovend. Dèkser en dèkser kump Belle mèt nao de rippetities. Zoe loert daan vol bewoondering nao 'al die gekke lui", meh veural nao wat häöre pa aon 't doen is. D'n appel vèlt neet wiet vaan de boum. Same woene zie in 't vorstelek pelies op de Bourgoonjestraot 21.

 

Euze Hoeglöstegheid is gebore op 8 jannewarie 1973 en steit bij de börgelijke stand ingesjreve es

 

PETRUS GERARDUS CORNELIS MARIE NOTEN

 

en zal euver 't Keemelriek goon regere oonder de Vorsteleke naome 

 

 

REGISSORICUS * PROGRAMMATORICUS * SCRIPTORICUS * BRITANNICUS

 

Vors Peter LXIX

 

 

Gedecideerd en gecontrasigneerd te Mestreech-Oos en veurgeleze in de boeteloch in 't bijzien vaan 't volk vaan Wiek en Mestreech-Oos op 21 jannewarie, d'n derde zoondag veur de Vastelaovend, vaan 't jaor 183 kier 11 plus 5!

 

 

De Kanselarijraod:

 

Wino van den Bosch * Ed Moenen * Richard Darding