De Vors

Euze Vors Armand LXX woort in alle wierdegheid gebore op 3 mei 1985, op ’t hospitaol vaan Sint-Annadal in Mestreech. ’t Waor ‘ne sjoenen daag boe-op de loch eve blauw-zèlver kleurde. Es jonger breurke vaan Cyrill en zoon vaan Jo en Désirée zaog heer ’t levensleech, Same mèt hun heet heer tot zien twelfde jaor in Heugem gewoend. Dao is heer ouch nao sjaol gegaange. Iers nao de Anne Frank sjaol, boe heer es kleine batteraof heet liere ravotte wie ‘ne riechtege waterrat, en later nao ’t St.-Maartenscollege. Aon ziene sjaoltied heet heer gooj herinneringe euvergehawwe, in ’t biezunder de fieskes en boetesjaolse activiteite. Denao góng heer nao ’t Leeuwenborgh en woort heer onderwiesassistent.

Al in ziene sjaoltied woort euzen Hoeglöstegheid al geïnspireerd door ’t theater en kemediespeule. Dat begós bij tonielvereineging de Flierefluiters in Heugem, boe zien ma al sinds jaor en daag aon verboonde waor. En ouch bij diezelfde vereininging, die later woort umgeduip tot Tonielvereineging Accent, heet heer versjeiene manjefieke rolle gespäöld en ganse zaole aon ’t lache gemaak. Op d’n daag vaan vendaag kint geer häöm nog altied eder jaor op de plaanke bewoondere, same mèt zien ma.

Nao zienen tied bij Leeuwenborgh góng euze Hoeglöstegheid nao de PABO, meh nao twie jäörkes veur de klas stoon, voolt ’t veur häöm es-of heer tege ’n moer aon ’t praote waor. En es me daan toch dat geveul heet, kint me beter perbere dee moer get sjoener te make. En toen had heer ’t in de gater: heer wouw sjèlder weure. Mèt väöl plezeer verf, kleurt, accentueert, bob-ross en sjèldert euzen Hoeglöstegheid vaan ’t Kemelriek drop los, soms vaanaof groete huugde op ‘ne steiger hoeg in de loch, en d’n aandere kier op de huukskes um de heukskes bij te pienzele. Dat deit heer noe bij sjèldersbedrief Kostons, boe heer vaanaof 2016 wèrkzaom is. Fijn collega’s zien häöm deerbaor en heer heet gooj contakte draon euvergehawwe. Euze Vors bringk daomèt edere daag mèt verve e bitteke kleur.


Door zie talent bij Accent, is heer in 2002 gevraog um mèt te speule bij ’t Mestreechs Volleks Tejater. Zien ierste rol heet ‘ne onoetwisbaren indrök achtergelaote. Heer späölde naomelek kamerplentsje in de allerierste productie vaan Lomele Lies. Heer zaot verstoompeld oonder ’n taofel, e haaf oor laank, en mós op ’t zjuste momint ’t plentsje get nao bove duie, zoetot ’t liekende es-of ‘t greujde. Geine dee häöm zaog, heer zaot jummers oonder die taofel, meh es heer dat neet had gedoon, daan waor de veurstèlling neet compleet gewees. ’n Ander manjefieke rol waor de rol vaan harnas bij Iech en die vaan Miech, boe heer drei keteer in dezelfde hajding mós stoon en ziech veural neet moch reure.

Meh nao dees mojzestepkes heet zien tonielcarrière groete sprung gemaak. Heer lierde tappe, mambodanse en zinge, en heer späölde oonder andere gangster, voetballer en Shakespeare-acteur.
 
Aofgelaope jaor waor heer te zien in ’n glansrol es Laminata in de nui productie vaan Lomele Lies. De cirkel waor daomèt roond. ’t Mestreechs Volleks Tejater is daomèt altied e werm bad gewees veur euzen Hoeglöstegheid.

In 2010 lierde heer bij ’t Mestreechs Volleks Tejater zien Caro kinne, bij de productie Geef miech mer hits. Sinds 2012 zien zie e koppel. Zien vriendin is e gewoen, meh toch biezunder meidske oet Groonsveld, wat touwvalleg bij ’t kleiaasjteam zaot. Caro woort op 7 januari 1993 gebore in Mestreech-Oos-Oos es dochter vaan Geoffrey en Karin Feller, en zöster vaan Cas. In Gronsveld is zie opgegreujd en heet zie hiel get sjoen mominte mètgemaak. Noe bekleit zie de wiechtege functie vaan hofdame vaan de keuningin vaan de keuning vaan de sjötterij vaan Gronsveld. In juni 2019 besteit de sjötterij 400 jaor, en Caro loert noe al veuroet nao dit zjubileifies.

Vastelaovend is euze Vors en Caro mèt de paplepel ingegote. Es gamin begós dat mèt de jäögfeeste in de Klaekenburg, en later góng heer mèt mam, vermomp in d’n optoch mèt. Eder jaor is euze Vors mèt Vastelaovend mèt zien femilie in Mestreech te vinde, boe zie same mèt neve, nisjekes, aonhaank en af en touw ‘ne verdwaolde e rundsje make door de stad. De Vastelaovend is veur euze vors ’n belangrieke traditie die noets maag verdwijne. Heer loert denao oet um in 2019, same mèt Caro de Keemeleers en de lui vaan Wiek veur te goon in dee manjefieke Vastelaovend.

Euze Vors woent same mèt zien Caro in ’t Vorstelek pelies, gelege aon de Moselborg 50, in de boeteresidentie De Heeg en steit bij de börgerleke stand ingesjreve es
 
 

ARMAND MARJO RENÉ HUNTJENS

 
en zal euver ’t Keemelriek goon regere oonder de Vorsteleke naome

 

 COLORARIUS * ARTIFEX * REKWISITORICUS * OCTOGINTACENTIUS

Vors Armand LXX

 


gedissideerd en gecóntrasigneerd te Mestreech-Oos en veurgeleze in de boeteloch in ’t bijzien vaan ’t Volk vaan Wiek en Mestreech-Oos op 10 fibberwarie, d’n derde zoondag veur de vastelaovend, vaan ’t jaor 183 kier 11 plus zès!

 


De Kanselarijraod

 


Wino van den Bosch * Ed Moenen * Richard Darding * Egidius Cratsborn